FBT-Budva

Kursevi u okviru EU granta

03 Mart 2017

                                                                                                                                                                            

Na osnovu Ugovora – Grant Contract CFCU/MNE/022 u sklopu Grant šeme ''Unaprijeđenje kvalifikacija radne snage, konsultacije u karijeri i podrška pri zapošljavanju u sektoru turizma u Crnoj Gori’’, finansiranog iz IPA EU sredstava, FAKULTET ZA BIZNIS I TURIZAM BUDVA, kao organizator obuke, objavljuje:

 

POZIV za PRIJAVU NA KURSEVE obuke za:

  • menadžera hrane i pića,
  • menadžera hotelskog domaćinstva,
  • menadžera recepcije,
  • i turističkog vodiča

 

Pravo prijave na kurseve imaju nezapošljeni državljani Crne Gore (mladi, žene i dugoročno nazapošljeni na tržištu rada) sa završenom srednjom spremom adekvatnog usmjerenja.

Prijave se podnose na formularu koji se dobija na Fakultetu za biznis i turizam Budva, zgrada Akademija Znanja Budva.

Detaljnije informacije o uslovima upisa i flajeri pojedinačnih kurseva su postavljeni u attach-u.

Prijave su u toku - svakog radnog dana u studentskoj službi (prizemlje zgrade Akademije znanja, Budva), od 09:00h do 14:00h. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.

 

Read 5596 times
Vi ste ovde: Home