FBT-Budva

O nama

Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo što ste posjetili naš sajt. Mi smo akreditovali naš Fakultet za biznis u turizam u Budvi 15. novembra 2010 godine, a u okviru njega dva studijska programa: Osnovni akademski studijski program "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu", 180 ECTS i Postdiplomski specijalistički akademski studijski program "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu", 60 ECTS. Koristeći naše višedecenijsko iskustvo u turističkom menadžmentu u zemlji i inostranstvu i naše dugogodišnje akademsko iskustvo u visokoj edukaciji i naučnoistraživačkom radu za potrebe turizma (Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Fakultet za turizam u Baru, Fakultet za internacionalni hotelski i turistički menadžment u Miločeru), a poznajući sistem visoke turističke edukacije vodećih univerziteta u Evropi i Americi, napravili smo sintezu najboljeg domaćeg i internacionalnog iskustva i prakse i kreirali prestižne studije turizma i ugostiteljstva sa realnom ambicijom da uskoro postanu liderske u Regionu.

Pozitivne specifičnosti naših studija ogledaju se u slijedećih 7 tačaka:

  • Prvi studijski program hospitaliti menadžmenta (ugostiteljstvo, turistička rekreacija i zabava, turističke atrakcije, turističko posredovanje, turistička trgovina...) u CG i jedan od rijetkih u Regionu (Rochester Dubrovnik i Fakultet za turistički i ugostiteljski menadžment Opatija);
  • Predmeti operativnog karaktera (Teorija restorantskog servisa u I semestru, Ugostiteljske operacije i Priprema za internship u II semestru, Teorija proizvodnje i servisa hrane u III) osposobljavaju studente za vršenje praktičnih operacija u ugostiteljstvu i turizmu (recepcija, restoran, kuhinja, domaćinstvo...);
  • Obavezna radna honorisana praksa, naslonjena na stečena znanja i vještine iz praktičnih predmeta, u trajanju po 14 sedmica, obavlja se nakon II i nakon IV semestra, i predstavlja uslov za upis u naredne godine studija (drugu i treću);
  • Usko stručni predmeti se izučavaju u originalnom ambijentu (hotel, restoran, kuhinja, recepcija, domaćinstvo...) u renomiranim hotelima u Budvi (Maestral, Queen of Montenegro, Bellevue Iberostar, Montenegro Stars Group, Aman Sv. Stefan, Mediteran...), u kojima će obavljati obaveznu ljetnju praksu, odnosno preuzimati konkretna sezonska radna mjesta;
  • Predmeti iz oblasti operativnog menadžmenta se izučavaju na prve dvije godine, a iz oblasti strateškog menadžmenta na trećoj godini, i četvrtoj u okviru specijalističkih studija, uz primjenu metoda praktične simulacije;
  • Struktura i sadržina programa je potpuno usklađena sa vodećim međunarodnim programima iz oblasti hospitaliti i turističkog menadžmenta;
  • U programima se daje akcenat ne samo na sticanju teorijskih znanja, već i praktičnih vještina, kako da se ta znanja upotrijebe u praksi (tehnike izrade i prezentacije analiza, menadžerskih izvještaja, pojedinih ugovora i sl.).

Kroz naš višegodišnji rad na raznim fakultetima u Crnoj Gori imali smo zadovoljstvo da budemo svjedoci i mentori u sazrijevanju velikog broja naših studenata na osnovnim i akademskim studijama iz kog sastava je, uglavnom, regrutovana naša nastavnička kadrovska struktura, na čiji smo talenat, stečeno znanje i pedagoške vještine veoma ponosni. U sastav naše nastavnièke strukture je ušao i dio eminentnih i iskusnih profesora i stručnjaka iz turističke prakse, tako da možemo slobodno reći da smo uspjeli napraviti jedan jako dobar akademski spoj mladosti i iskustva. Konačno, zahvaljujući razumijevanju i izvrsnim strateškim vizijama budvanske Akademije znanja, dobili smo na korišćenje izrazito kvalitetan i savremeno opremljen nastavni, administrativni i prateći studentski prostor u namjenskoj unverzitetskoj zgradi u Budvi, metropoli crnogorskog turizma. Sa radošću spremni očekujemo naše studente na osnovnim i postdiplomskim studijama, koje ćemo pozvati prvim konkursom za upis u junu ove godine (2011 godine) i otvaramo ovaj sajt za predhodne komunikacije i preliminarne prijave.

Isto tako ostajemo otvoreni za saradnju i sa studentima sa drugih fakulteta za turizam ma gdje studirali, kao i za zainteresovane kandidate za druge oblike turističke edukacije (evropski kurs za turističke vodiče, kursevi menadžerske edukacije...). Naša akademska i istraživačka ekipa ostaje otvorena za saradnju na raznim projektima iz šire oblasti turizma za razne adresante i naručioce.

O svemu ovome naći ćete više informacija na našim stranicama.

Srdačno vas pozdravljamo.

Iskreno vaš, prof.dr Rade Ratković, Dekan

U Budvi, januara 2011 godine

Vi ste ovde: Home O nama