FBT-Budva

KURS ZA TURISTIČKOG VODIČA-CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

(NAPOMENA: KURS SE ORGANIZUJE JEDNOM GODIŠNJE U FEBRUARU)

Zanimanje Turistički vodič doživljava sve veću afirmaciju, tako da se u Evropi posebna pažnja posvećuje edukaciji za ove važne “ambasadore” turizma svake turističke destinacije. EU je donijela i posebnudirektivu o edukaciji turuističkih vodiča EN 15565 (New European standard  EN 15565 on tourist guide training). Na inicijativu i maksimalno angažovanje našeg Fakulteta, a u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, fakultetima za turizam iz Kotora i Bara, u 2011 godini usvojen je novi program obuke za turističkog vodiča u skladu sa evropskim standardima. Uspješna implementacija programa je izvršena na našem Fakultetu i još tri fakulteta u CG (u Tivtu, Kotoru i Baru), tokom 2012 godne i promovisana prva generacija “novih” turističkih vodiča, koji su dobili svoje mjesto u NOK CG i sertifikovani kao profesija u turizmu. Obuka za turističkog vodiča na našem fakultetu uvedena je kao stalni program cjeloživotnog učenja. 

 

Kandidat je uz prijavu dužan priložiti sljedeća dokumenta:
 
  • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome (za više informacija o procesu kliknite na link);
  • Sertifikat o znanju stranog jezika na nivou B2 ili više;
  • Ličnu kartu ili pasoš;
  • Rješenje o privremenom boravku (za strance)
  • Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance)
  • 2 fotografije formata za pasoš
 
 
Uslov za upis je i položen test o podobnosti za bavljenje poslovima turističkog vodiča (polaže se na Fakultetu).
 
Cijena kursa iznosi 700,00 €, a plaća se u tri rate: prva u iznosu od 250,00 € na dan početka nastave kursa, druga u iznosu od 250,00 € u  roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € prije polaganja praktičnog dijela ispita.

 

 

 

Vi ste ovde: Home Studije Kurs za turističkog vodiča