FBT-Budva

Subota, 01 Decembar 2012 02:21

Uslovi upisa

 • Direktna prohodnost: srednja škola IV stepena, turističkog, ekonomskog i ugostiteljskog smjera i gimnazija i znanje engleskog jezika po programu srednjih škola;
 • Uslovna prohodnost: druge srednje škole IV stepena, uz diferencijalni ispit (matematika, engleski) zavisno od vrste škole;
 • Za III godinu svršeni studenti Algonquin College i drugih viših hotelskih i turističkih škola, uz eventualne diferencijalne ispite.
 • Na specijalističke studije diploma bachelor menadžmenta u turizmu ili hotelijerstvu i bachelor srodnog menadžmenta ili ekonomije, uz diferencijalne ispite zavisno od strukture programa.

Potrebna dokumentacija za upis na osnovne studije:

 • Kopija lične karte ili pasoša
 • Svjedočanstva o završena 4 razreda srednje škole i diploma (originali ili ovjerene kopije)
 • 2 fotografije formata za pasoš
 • Za strane državljane potrebno je nostrifikovati diplomu, ukoliko je srednja škola završena poslije 25. januara 2008. godine (za više informacija o procesu nostrifikacije kliknuti na link)
 • Za upis u III godinu potrebno je donijeti transkript ocjena i diplomu o završenim dvogodišnjim studijama (originali ili ovjerene kopije)

Potrebna dokumentacija za upis na specijalističke studije:

 • Kopija lične karte ili pasoša
 • Diploma i dopuna diplomi - supplement (originali ili ovjerene kopije)
 • 2 fotografije formata za pasoš

Napomena:  Radi registracije na e-learning sistem neophodno je da studenti imaju otvorenu  adresu.

U prilogu je i Odluka o popustima na školarinu, kao i Konkurs za studentsku stipendiju za studijsku 2015/2016 godinu.

 

Read 28114 times
Vi ste ovde: Home Studenti Uslovi upisa