FBT-Budva

Studije

Studije (5)

Četvrtak, 24 Januar 2013 12:09

KZTV

KURS ZA TURISTIČKOG VODIČA-CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

(NAPOMENA: KURS SE ORGANIZUJE JEDNOM GODIŠNJE U FEBRUARU)

Zanimanje Turistički vodič doživljava sve veću afirmaciju, tako da se u Evropi posebna pažnja posvećuje edukaciji za ove važne “ambasadore” turizma svake turističke destinacije. EU je donijela i posebnudirektivu o edukaciji turuističkih vodiča EN 15565 (New European standard  EN 15565 on tourist guide training). Na inicijativu i maksimalno angažovanje našeg Fakulteta, a u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Ministarstvom održivog razvoja i turizma, fakultetima za turizam iz Kotora i Bara, u 2011 godini usvojen je novi program obuke za turističkog vodiča u skladu sa evropskim standardima. Uspješna implementacija programa je izvršena na našem Fakultetu i još tri fakulteta u CG (u Tivtu, Kotoru i Baru), tokom 2012 godne i promovisana prva generacija “novih” turističkih vodiča, koji su dobili svoje mjesto u NOK CG i sertifikovani kao profesija u turizmu. Obuka za turističkog vodiča na našem fakultetu uvedena je kao stalni program cjeloživotnog učenja. 

 

Kandidat je uz prijavu dužan priložiti sljedeća dokumenta:
 
 • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome (za više informacija o procesu kliknite na link);
 • Sertifikat o znanju stranog jezika na nivou B2 ili više;
 • Ličnu kartu ili pasoš;
 • Rješenje o privremenom boravku (za strance)
 • Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance)
 • 2 fotografije formata za pasoš
 
 
Uslov za upis je i položen test o podobnosti za bavljenje poslovima turističkog vodiča (polaže se na Fakultetu).
 
Cijena kursa iznosi 700,00 €, a plaća se u tri rate: prva u iznosu od 250,00 € na dan početka nastave kursa, druga u iznosu od 250,00 € u  roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € prije polaganja praktičnog dijela ispita.

 

 

 

Subota, 22 Decembar 2012 12:06

Magistarske studije

Ovaj postdiplomski program je nastavak specijalističkog programa koji je razvijen u saradnji sa liderima u industriji ugostiteljstva i turizma i akademskom zajednicom.

Program je akreditovan od strane Savjeta za visoko obrazovanje je 16. jula 2014 godine. Ideja vodilja za osnivanje ovog programa jeste produbljivanje i njegovanje istraživačke kulture kod studenata opredijeljenih za istraživanja u turizmu.

Vaša Karijera

Program magistarskih studija koncipiran je tako da se zadovolje potrebe kadrova u ključnim oblastima zaposlenja kao što su obrazovanje (univerziteti, fakulteti i srednje škole - naročito gdje se izučava turizam), javna uprava – nacionalne i opštinske administracija (posebno oblasti gdje postoji perspektiva daljeg razvoja turizma), kao i turistička industrija.

Kursevi

Kursevi iz ovog studijskog programa se izvode koristeći različite nastave režime: u učionici ili laboratoriji, u turističkom objektu, on-line ili u hibridnom režimu koji kombinuje razne edukativne aktivnosti.

Subota, 22 Decembar 2012 12:05

Specijalisticke studije

Specijalist menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu/ Master of Hospitality & Tourism Management (Jedna godina)
 
Ovaj postdiplomski program je nastavak bachelor programa koji je razvijen u saradnji sa liderima u industriji ugostiteljstva i turizma, te predstavlja optimalan spoj akademskih znanja i praktičnih vještina. Bachelor-ima menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu otvara novo poglavlje u njihovom karijernom razvoju ka višim nivoima menadžmenta u  hospitaliti industriji i turizmu, kao najvećih poslodavaca u savremenom i nadolazećem poslovnom svijetu. Program ima karakter laptop studijskog programa, s obzirom da je ovaj prenosni računar osnovno tehničko pomagalo u njihovoj edukaciji i radu. 
 
Vaša Karijera
 
Studijski program vas priprema za nastavak razvoja uspješne karijere u menadžmentu u turizmu i ugostiteljstvu, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, uključujući Region, Evropsku uniju, Ameriku i druge zemlje gdje se razvija hospitaliti industrija i turizam. Mogućnosti za razvoj uspješne menadžerske karijere se otvaraju na višim nivoima menadžmenta, konsaltinga i nastavnog i istraživačkog rada u: hotelijerstvu, boutique nekretninama, resortima, kruzerima, dobavljačima u turizmu, planiranju konferencija i događaja, vođenje kazina, rad u vladi, organizacijama civilnog društva i konzalting firmama, kao i u naučno – istraživačkim organizacijama i institucijama visokog obrazovanja. 
 
Kursevi
 
Kursevi iz ovog studijskog programa se izvode koristeći različite nastave režime: u učionici ili laboratoriji, u turističkom objektu, on line ili u hibridnom režimu koji kombinuje razne edukativne aktivnosti. 
 

Cijena školovanja

Ukupna godišnja cijena školovanja iznosi 2.000,00€, s plaća se 20% prilikom upisa, a ostalo po 200€ u 8 mjesečnih rata. Postoji mogućnost dobijanja kredita za školovanje od strane banaka. U cijenu ulaze svi troškovi školovanja, uključujući korišćenje literature u biblioteci. Na plaćanje unaprijed popust je 10%.

 

Subota, 22 Decembar 2012 12:01

Osnovne studije

Bachelor menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu/ Bachelor of Hospitality & Tourism Management
(Tri godine)
 
Program je razvijen u saradnji sa liderima u industriji ugostiteljstva i turizma, te predstavlja optimalan spoj akademskih znanja i praktičnih vještina. Svršenim srednjoškolcima širom otvara vrata i izvrsno ih priprema da se suoče sa dinamičkim izazovima hospitaliti industrije i turizma, kao najvećih poslodavaca u savremenom i nadolazećem poslovnom svijetu. Diplomiranim studentima daje izvrsnu bazu za razvoj uspješne karijere, na osnovu zavidnog nivoa znanja o turizmu i ugostiteljstvu i stečenih liderskih upravljačkih vještina. Program ima karakter laptop studijskog programa, s obzirom da je ovaj prenosni računar osnovno tehničko pomagalo u njihovoj edukaciji i radu. 
 
Ovaj program je dobro prilagođen za studente koji: 
 
 • Uživaju u interakciji s ljudima različitog bekgraunda; 
 • Uživaju koristeći kreativan, strateški i kritičan način razmišljanja za rješavanje problema,
 • Su zainteresovani za ispitivanje održivosti u  globalnoj industriji turizma i ugostiteljstva,
 • Žele sudjelovati u plaćenoj praksi, co-op edukaciji; 
 • Žele napredovati u stvarnom, odnosno živućem okruženju za učenje. 
 
Vaša Karijera
 
Studijski program vas priprema za uspješnu karijeru u menadžmentu u turizmu i ugostiteljstvu, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu, uključujući Region, Evropsku uniju, Ameriku i druge zemlje gdje se razvija hospitaliti industrija i turizam. Mogućnosti za razvoj uspješne menadžerske karijere se otvaraju u: hotelijerstvu, boutique nekretninama, resortima, kruzerima, dobavljačima u turizmu, planiranju konferencija i događaja, vođenje kazina, rad u vladi, organizacijama civilnog društva i konzalting firmama. 
 
Kursevi 
 
Kursevi iz ovog studijskog programa se izvode koristeći različite nastave režime: u učionici ili laboratoriji, u turističkom objektu, on line ili u hibridnom režimu koji kombinuje razne edukativne aktivnosti. 

Cijena školovanja

Ukupna godišnja cijena školovanja iznosi 1.500,00€, s plaća se 20% prilikom upisa, a ostalo po 150€ u 8 mjesečnih rata. Postoji mogućnost dobijanja kredita za školovanje od strane banaka. U cijenu ulaze svi troškovi školovanja, uključujući korišćenje literature u biblioteci. Na plaćanje unaprijed popust je 10%. Nosiocima diplome "Luča" i sportistima obračunava se popust od 30%.

 

 

 

 

Vi ste ovde: Home Nastava Ankete Studije