FBT-Budva

Support

Support

Nedelja, 05 Maj 2019 23:07

Ankete

Cilj kursa je da se budući zapošljenici u hospitaliti industriji osposobe za menadžment domaćinstva u objektima koji pružaju uslugu smještaja; ciljna grupa nijesu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada.

Po završetku ovog kursa kandidati su spremni da obavljaju slijedeća radna mjesta: Menadžer domaćinstva, glavna domaćica, menadžer vešeraja, nadzornik domaćinstva, kao i mjesta pomoćnika menadžera na svim nabrojanim pozicijama.

Više informacija na flajeru u prilogu.

 

Utorak, 27 Juni 2017 10:05

Kurs za menadžment hrane i pića

Cilj kursa je da se budući zapošljenici u hospitaliti industriji osposobe za menadžment u objektima koji pružaju usluge hrane i pića; ciljna grupa nijesu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada.

Po završetku ovog kursa kandidati su spremni da obavljaju slijedeća radna mjesta: Menadžer restorana, menadžer barova, menadžer F&B sektora u hotelu i menadžer drugih objekata gdje se servira hrana i piće, kao i mjesta pomoćnika menadžera u svim nabrojanim vrstama objekata.

Više informacija na flajeru u prilogu.

 

Utorak, 27 Juni 2017 10:04

Kurs za menadžment recepcije

Cilj kursa je da se budući zapošljenici u hospitaliti industriji osposobe za menadžment u objektima koji pružaju usluge smještaja, prvenstveno recepcijske; Ciljna grupa nijesu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada.

Po završetku ovog kursa kandidati su spremni da obavljaju slijedeća radna mjesta: Menadžer smještaja, menadžer recepcije, pomoćnik menadžera recepcije, konsijerž, kao i mjesta pomoćnika menadžera na svim nabrojanim pozicijama.

Više informacija na flajeru u prilogu.

 

Utorak, 27 Juni 2017 09:53

Kurs za turističkog vodiča

Cilj kursa je da se budući turistički vodiči/vodičkinje osposobe za obavljanje djelatnosti turističkog vođenja. Ciljna grupa nijesu samo svršeni srednjoškolci odgovarajućeg usmjerenja ili praktičnog iskustva, već i studenti i alumni kojima nedostaju praktična znanja i vještine da bi postali konkurentni na tržištu rada, a posebno za djelatnost turističkog vođenja.

Po završetku ovog kursa kandidati su spremni da obavljaju slijedeća radna mjesta: turistički vodič/vodičkinja, turistički pratilac, vlasnik i menadžer agencije za turističko vođenje, organizator izleta itd.

Više informacija na flajeru u prilogu.

Utorak, 30 Maj 2017 23:15

Karijerni centar

KURSEVI CJELOŽIVOTNOG UČENJA - KARIJERNI CENTAR

Fakultet za biznis i turizam Budva, pod pokroviteljstvom i finansijskom potporom Evropske komisije i Ministarstva finansija CG, u okviru projekta “Mladi, žene, dugoročno nezapošljeni na tržištu rada”, razvio je četiri programa cjeloživotnog učenja, odnosno permanentnog obrazovanja za linijski i srednji menadžment u hospitaliti industriji i turizmu.

To su slijedeći programi:

 • Program obuke za turističkog vodiča/vodičkinju
 • Program obuke za menadžment recepcije
 • Program obuke za menadžment hotelskog domaćinstva i
 • Program obuke za menadžment hrane i pića (F&B menadžment)

Partneri na ovom projektu su: TO Rožaje, RTO Kolašin, “Vila Jelka” Kolašim, AZ Budva, HRP Budva, Hotel “Mediteran” Budva i MHA Budva.

Edukacija za tri kursa (bez menadžmenta domaćinstva) počinje na Fakultetu 25. Maja 2017 godine.

Radi uspješne realizacije i kontinuiteta programa, u okviru Fakulteta za biznis i turizam Budva organizovan je, po projektnom principu; Centar za cjeloživotno obrazovanje – FBT CAREER CENTRE Budva. Njega čine: studentski servis FBT i voditelji pojedinih programa edukacije.

Koordinator Centra je prof. Ljiljana Krgović (mob: +382 67613008; mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ).

Utorak, 19 Juli 2016 15:56

O nama

Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo što ste posjetili naš sajt. Mi smo akreditovali naš Fakultet za biznis u turizam u Budvi 15. novembra 2010 godine, a u okviru njega dva studijska programa: Osnovni akademski studijski program "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu", 180 ECTS i Postdiplomski specijalistički akademski studijski program "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu", 60 ECTS. Koristeći naše višedecenijsko iskustvo u turističkom menadžmentu u zemlji i inostranstvu i naše dugogodišnje akademsko iskustvo u visokoj edukaciji i naučnoistraživačkom radu za potrebe turizma (Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Fakultet za turizam u Baru, Fakultet za internacionalni hotelski i turistički menadžment u Miločeru), a poznajući sistem visoke turističke edukacije vodećih univerziteta u Evropi i Americi, napravili smo sintezu najboljeg domaćeg i internacionalnog iskustva i prakse i kreirali prestižne studije turizma i ugostiteljstva sa realnom ambicijom da uskoro postanu liderske u Regionu.

Pozitivne specifičnosti naših studija ogledaju se u slijedećih 7 tačaka:

 • Prvi studijski program hospitaliti menadžmenta (ugostiteljstvo, turistička rekreacija i zabava, turističke atrakcije, turističko posredovanje, turistička trgovina...) u CG i jedan od rijetkih u Regionu (Rochester Dubrovnik i Fakultet za turistički i ugostiteljski menadžment Opatija);
 • Predmeti operativnog karaktera (Teorija restorantskog servisa u I semestru, Ugostiteljske operacije i Priprema za internship u II semestru, Teorija proizvodnje i servisa hrane u III) osposobljavaju studente za vršenje praktičnih operacija u ugostiteljstvu i turizmu (recepcija, restoran, kuhinja, domaćinstvo...);
 • Obavezna radna honorisana praksa, naslonjena na stečena znanja i vještine iz praktičnih predmeta, u trajanju po 14 sedmica, obavlja se nakon II i nakon IV semestra, i predstavlja uslov za upis u naredne godine studija (drugu i treću);
 • Usko stručni predmeti se izučavaju u originalnom ambijentu (hotel, restoran, kuhinja, recepcija, domaćinstvo...) u renomiranim hotelima u Budvi (Maestral, Queen of Montenegro, Bellevue Iberostar, Montenegro Stars Group, Aman Sv. Stefan, Mediteran...), u kojima će obavljati obaveznu ljetnju praksu, odnosno preuzimati konkretna sezonska radna mjesta;
 • Predmeti iz oblasti operativnog menadžmenta se izučavaju na prve dvije godine, a iz oblasti strateškog menadžmenta na trećoj godini, i četvrtoj u okviru specijalističkih studija, uz primjenu metoda praktične simulacije;
 • Struktura i sadržina programa je potpuno usklađena sa vodećim međunarodnim programima iz oblasti hospitaliti i turističkog menadžmenta;
 • U programima se daje akcenat ne samo na sticanju teorijskih znanja, već i praktičnih vještina, kako da se ta znanja upotrijebe u praksi (tehnike izrade i prezentacije analiza, menadžerskih izvještaja, pojedinih ugovora i sl.).

Kroz naš višegodišnji rad na raznim fakultetima u Crnoj Gori imali smo zadovoljstvo da budemo svjedoci i mentori u sazrijevanju velikog broja naših studenata na osnovnim i akademskim studijama iz kog sastava je, uglavnom, regrutovana naša nastavnička kadrovska struktura, na čiji smo talenat, stečeno znanje i pedagoške vještine veoma ponosni. U sastav naše nastavnièke strukture je ušao i dio eminentnih i iskusnih profesora i stručnjaka iz turističke prakse, tako da možemo slobodno reći da smo uspjeli napraviti jedan jako dobar akademski spoj mladosti i iskustva. Konačno, zahvaljujući razumijevanju i izvrsnim strateškim vizijama budvanske Akademije znanja, dobili smo na korišćenje izrazito kvalitetan i savremeno opremljen nastavni, administrativni i prateći studentski prostor u namjenskoj unverzitetskoj zgradi u Budvi, metropoli crnogorskog turizma. Sa radošću spremni očekujemo naše studente na osnovnim i postdiplomskim studijama, koje ćemo pozvati prvim konkursom za upis u junu ove godine (2011 godine) i otvaramo ovaj sajt za predhodne komunikacije i preliminarne prijave.

Isto tako ostajemo otvoreni za saradnju i sa studentima sa drugih fakulteta za turizam ma gdje studirali, kao i za zainteresovane kandidate za druge oblike turističke edukacije (evropski kurs za turističke vodiče, kursevi menadžerske edukacije...). Naša akademska i istraživačka ekipa ostaje otvorena za saradnju na raznim projektima iz šire oblasti turizma za razne adresante i naručioce.

O svemu ovome naći ćete više informacija na našim stranicama.

Srdačno vas pozdravljamo.

Iskreno vaš, prof.dr Rade Ratković, Dekan

U Budvi, januara 2011 godine

Sreda, 27 Novembar 2013 12:46

Akreditacija

                                 Akreditacija                                                                     Reakreditacija

 

          

                Odluka o akreditaciji magistarskih studija

          

 

Ponedeljak, 30 Septembar 2013 09:44

Putovanja

          PRVI CRNOGORSKI ČASOPIS ZA TURIZAM       

Drage kolege!

          Pozivamo vas, da nas podržite, budete redovni čitaoci, saradnici i prijatelji  „Putovanja“ i time omogućite naše trajanje.

 

 • PUTOVANJA, su prvi časopis za turizam, ekonomiju i kulturu na prostoru Crne Gore, koji pokreće mnoga pitanja iz turističke djelatnosti, inicira značajne aktivnosti u cilju povećanja turističkog prometa, poboljšanja turističkog proizvoda, kulture, i brojnim podacima iz Crne Gore i svijeta daje značajnu potporu razvoju turizma u Crnoj Gori. Pored članova redakcije  za list pišu istaknuti turistički i kulturni radnici, privrednici, univerzitetski profesori, međunarodni eksperti. Za 
 • PUTOVANJA su pisali: gen. sekretar UNWTO, predsjednik ETC, kao i članovi Vlade, međunarodni ekonomski i finansijski eksperti...  
 • PUTOVANJA su na svojim stranicama, potencirala značaj turizma i doprinijela da naš turistički proizvod postane svjetski brend. U svom šesnaestogodišnjem radu Putovanja su postalaprepoznatljiva, i rado viđen časopis u mnogim domovima, ustanovama, preduzećima i nadasve, fakultetima i hotelima.
 • PUTOVANJA  čitaju: učenici, studenti, profesori, privrednici, turistički i kulturrni poslenici, turisti ....
 • Svoje želje možemo na pravi način ostvariti samo uz podršku prijatelja, onih koji žive za turizam i prepoznaju ulogu PUTOVANJA u afirmaciji i razvoju crnogorske turističke privrede.  A vjerujemo da ste to Vi, jer ste svoju budućnost trasirali putem TURIZMA.                                                                                         

      Nudimo vam saradnju:

 • Za studente je cijena primjerka PUTOVANJA 1,00 euro;
 • Vaši tekstovi sa temama iz turističke djelatnosti (koji će pregledati vaši profesori) naći će se na stranicama časopisa, a na kraju godine najbolji tekst će dobiti nagradu;
 • Ukoliko ste kreativni možete uz malo napora pronaći REKLAMU za časopis i 30% je vaše;                                                                      

                                                                                                              REDAKCIJA

 

Ponedeljak, 30 Septembar 2013 09:06

Licence

                      Ministarstvo prosvjete i sporta                                                                         Ministarstvo nauke

                    

                     Licenca Magistarske Studije                                                                         Naučno istraživački rad

                    

Strana 1 od 3
Vi ste ovde: Home Nastava Ankete Support